BlackJack

BO6 architecten heeft samen met BNB architecten het initiatief genomen voor de ontwikkeling van kavel BSH21A in de vorm van CPO; collectief particulier opdrachtgeverschap.

Uitgangspunt is een gebouw te ontwikkelen met maximale flexibiliteit als het gaat om functionaliteit. Kleine, te schakelen units te maken die zelfstandig zijn. Zowel kadastraal als zelfvoorzienend. Uitgangspunt is een casco gebouw. Het bestemmingsplan voor de locatie laat wonen en werken of een combinatie daarvan toe.

Deze flexibiliteit gaat zelf door tot de gevel. Deze is opgedeeld in een stramien van ca. 2,4m. Hierin is een aantal verschillende gevelelementen bedacht. Afhankelijk van het gebruik woon of werk, slaap- of zitkamer etc. kan gekozen worden uit gewenst gevelelement. Van balkon, geheel open tot en met geheel dicht. De hoofduitstraling blijft hierdoor gegarandeerd terwijl het gebouw zich vormt door de gebruikers!

De Buiksloterham ligt in Amsterdam-Noord tussen het op dit moment in aanbouw zijnde hoogwaardige woongebied “Overhoeks” en het NDSM terrein, waar zich in de afgelopen jaren een groot aantal creatieve bedrijven heeft gevestigd. De gemeente Amsterdam ontwikkelt dit gebied tot een bijzonder woon-werk gebied. BLACK JACK ligt op een markante plek binnen het nieuwe plan, op een hoekpunt aan het water.