Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO Staat voor Collectief Particulier opdrachtgeverschap. Niet een ontwikkelaar neemt het initiatief voor het bouwen van een gebouw voor een abstracte doelgroep, maar particulieren/eindgebruikers verwerven in groepsverband een bouwkavel met woon/werkbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van collectief gerealiseerde gebouwen van BO6:

De XXX-en Amsterdam (BO6 BNB architecten)

BlackJack Amsterdam (BO6 BNB architecten)

Ontwikkeling en ontwerp van een serie villa's op de Lisdoddelaan Amsterdam door BO6 architecten.

Kleine Rieteiland Amsterdam